MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Onze werkwijze

Onze kliniek biedt een voorspelbare en duurzame oplossing bij verlies van één of meerdere tanden of het gehele gebit in vier overzichtelijke stappen.

 

IMPLANTOLOGIE IN VIER STAPPEN

Een implantaat laat u plaatsen om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Als u tandeloos bent kunnen implantaten ook gebruikt worden om meer houvast te geven aan een gebitsprothese, door middel van een klikgebit (implantaat gedragen overkappingsprothese). Het implantaat wordt als een kunstwortel in het kaakbot geplaatst. Hierna wordt er een kroon, brug of klikgebit bevestigd op het geplaatste implantaat om uw gebit zijn oorspronkelijke vorm en functie terug te geven.

Bij ons wordt een implantaatbehandeling in vier stappen uitgevoerd. Deze stappen lichten we hieronder toe.

STAP 1: EERSTE CONSULT

 

Iedereen die naar ons wordt verwezen zal eerst een afspraak krijgen waarin de behandelwens en de uitgangssituatie worden bekeken. Deze afspraak wordt ingepland bij een van onze kaakchirurgen.

Op basis van uw hulpvraag, de toestand van uw gebit en tandvlees, en aanvullende röntgenfoto’s wordt er een voorlopig behandelplan opgesteld. De kaakchirurg-implantoloog bespreekt met u de voor- en nadelen van verschillende behandelopties. Een begroting zal voor u worden opgesteld. Deze begroting zal u worden toegestuurd. U krijgt schriftelijke informatie over de implantaatbehandeling van ons. Als er een machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar moet worden ingediend, zal dit ook door ons aangevraagd worden.

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan en de bijhorende begroting zal een vervolgafspraak voor u worden gemaakt.

STAP 2: VERVOLGAFSPRAAK IMPLANTOLOGIE INFORMATIE SPREEKUUR

Wanneer u onze begroting heeft teruggestuurd of wanneer er een goedkeuring vanuit de zorgverzekeraar aanwezig is voor het plaatsen van de implantaten vind de volgende afspraak plaats.

Op het implantologie spreekuur zal onze assistente u nogmaals uitleg geven over de procedure, de nazorg, en krijgt u recepten mee naar huis met medicatie die u voorafgaande en na de ingreep dient in te nemen.

Tevens zullen er zo nodig alginaat afdrukken van het gebit worden gemaakt die ons in staat stellen de positie van de implantaten digitaal en in 3D te plannen.

STAP 3: IMPLANTAAT BEHANDELING

Het plaatsen van een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd door de kaakchirurg – implantoloog die u eerder heeft ontmoet. Door een kleine opening in het tandvlees wordt op de plaats waar het implantaat moet komen met boortjes ruimte gemaakt in het kaakbot. Het implantaat wordt uit de steriele verpakking genomen en direct in het kaakbot geplaatst. Vervolgens wordt de wond gehecht. Er wordt een röntgenfoto gemaakt om de positie van het implantaat te controleren. U krijgt instructies van de assistentes over de nazorg.

Vanwege de gebruikte techniek en de zeer kleine wond, voelt u geen pijn tijdens de behandeling. De implantaatplaatsing wordt door patiënten als minder vervelend ervaren in vergelijking met het trekken van een kies.

De ingreep duurt tussen de 15 en 45 minuten.

In geval dat er onvoldoende kaakbot aanwezig is om een implantaat te verankeren in de kaak, kunnen we ervoor kiezen om vóór of tijdens de implantaatplaatsing het kaakbot te verbreden (botopbouw) of te verhogen (sinuslift). Hierbij maken we veelal gebruik van kunstbot (botsubstituut) en/of uw eigen kaakbot dat we elders in de kaak oogsten. Het uitvoeren van deze aanvullende procedure bespreken we altijd vooraf met u zodat u te allen tijde op de hoogte bent van het exacte beloop van de behandeling.

STAP 4: NAZORG

1 tot 2 weken na de implantaatplaatsing ziet u uw kaakchirurg – implantoloog of onze mondhygienist terug voor een wondcontrole. De eventuele overgebleven hechtingen worden verwijderd. U krijgt instructies over het onderhoud van het implantaat. In de weken na het plaatsen van het implantaat maakt uw lichaam nieuw kaakbot aan rondom het implantaat om het implantaat stevig te verankeren in de kaak (osseointegratie). Deze ingroeiperiode is doorgaans 8 tot 10 weken voor een implantaat in de onderkaak en 12 weken voor een implantaat in de bovenkaak. Een goede mondhygiëne is vereist voor een goede ingroei en functie van de implantaten!

Na deze periode krijgt u nog een laatste controleafspraak bij ons in de praktijk waarbij er een röntgenfoto gemaakt wordt om de botingroei rondom het geplaatste implantaat te controleren. Daarna wordt u terugverwezen naar uw tandarts of tandprotheticus voor het maken van de kroon, brug of klikgebit op het implantaat. Als u deze door ons wil laten maken, zullen we het in goed overleg met u en de verwijzer doen.

De kans is 96% tot 99% dat een implantaat zich vast zal groeien in de kaak. U krijgt ingroeigarantie van ons voor de door ons geplaatste implantaten.

MAAK EEN AFPSRAAK

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die conform een wetenschappelijk bewezen behandelprotocol wordt uitgevoerd. De consultatie, implantaatplaatsing en nazorg worden door onze kaakchirurg en gespecialiseerde assistente en mondhygienist uitgevoerd.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Vul dan het afsprakenformulier in of raadpleeg de contactgegevens.