MONDZIEKTEN, KAAK-, AANGEZICHTSCHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM LOKATIE HEERLEN EN SITTARD

Telefoonnummer 088 – 459 9710

Zorgverzekering en kosten

BASISVERZEKERING

Kaakchirurgische behandelingen worden in principe vergoed door de basisverzekering. Deze behandelingen tellen wel mee in uw eigen risico. In 2019 is het verplicht (wettelijk) eigen risico € 385. Het kan zijn dat u gekozen heeft voor een vrijwillig hoger eigen risico.

ONVERZEKERDE ZORG

Er zijn ook behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Te denken valt aan het plaatsen van implantaten voor kroon- en brugwerk of een MRA die ten behoeve van solitair snurken wordt gemaakt. Als er kosten worden gemaakt, die niet onder dekking van de basisverzekering vallen dan ontvangt u van de kaakchirurg een begroting van de geschatte kosten. De rekening van de uiteindelijke behandeling wordt rechtstreeks naar u gestuurd.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van deze kosten. Het is daarom belangrijk dat u, voordat u met de behandeling bij de kaakchirurg start, bij de zorgverzekeraar nagaat welke kosten worden vergoed. Als u geen aanvullende verzekering heeft dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen.

MACHTIGING

Voor sommige behandelingen moet van te voren een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Dit is bijvoorbeeld het geval als er implantaten voor een klikgebit geplaatst moeten worden, als er een MRA wordt vervaardigd of als in het kader van een gecombineerd orthodontisch – chirurgische behandeling een operatieve kaakverplaatsing wordt uitgevoerd. In deze gevallen zullen de medewerkers van ons secretariaat dit voor u verzorgen.

VERGOEDING VAN EEN KLIKGEBIT

Een klikgebit, ook wel overkappingsprothese genoemd, wordt in principe door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed.

U moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding:

  • U moet geheel tandenloos zijn (in de onder- en/of bovenkaak)
  • Er moet sprake zijn van problemen met de prothese die niet zonder implantaten zijn te verhelpen (denk bijvoorbeeld aan het erg loszitten van de prothese of kokhalzen door de gehemelte bedekking)
  • Er moet sprake zijn van een sterk geslonken kaak
  • Als u niet met een gewone prothese kunt functioneren
  • Als u aan een of meerdere van deze voorwaarden voldoet zullen wij samen met u een aanvraag bij de zorgverzekeraar indienen. Er is dan een goede kans dat u voor een klikgebit in aanmerking komt.
  • Op het moment dat de verzekering de aanvraag voor het plaatsen van een klikgebit goedkeurt, dan betaalt de zorgverzekering de volledige kosten vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage en eigen risico bij een klikgebit

Een implantaatgedragen prothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering (na goedkeuring door de zorgverzekeraar). Er geldt wel een eigen bijdrage. Uw tandarts of tandprotheticus kan u informeren over deze kosten. Houd ook rekening ermee dat naast de eigen bijdrage ook het wettelijk eigen risico aangesproken wordt.