MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Zorgverzekering en kosten

BASISVERZEKERING – VERZEKERDE ZORG

Kaakchirurgische ingrepen vallen over het algemeen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u in principe alleen uw eigen risico hoeft te betalen. In 2021 bedraagt het verplicht eigen risico €385. Het is mogelijk dat uw eigen risico hoger is, omdat u hier bij het afsluiten van uw verzekering zelf voor heeft gekozen.

ONVERZEKERDE ZORG

Er zijn ook behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Te denken valt aan het plaatsen van implantaten voor kroon- en brugwerk of een MRA die ten behoeve van solitair snurken wordt gemaakt. Als er kosten worden gemaakt, die niet onder dekking van de basisverzekering vallen dan ontvangt u van de kaakchirurg een begroting van de geschatte kosten. De rekening van de uiteindelijke behandeling wordt rechtstreeks naar u gestuurd.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van deze kosten. Het is daarom belangrijk dat u, voordat u met de behandeling bij de kaakchirurg start, bij de zorgverzekeraar nagaat welke kosten worden vergoed. Als u geen aanvullende verzekering heeft dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen.

MACHTIGING

Voor sommige behandelingen heeft u, voordat u de behandeling ondergaat, toestemming (een machtiging) nodig van uw zorgverzekeraar.

Dit is bijvoorbeeld het geval als er implantaten voor een klikgebit geplaatst moeten worden, als er een MRA wordt vervaardigd of als in het kader van een gecombineerd orthodontisch – chirurgische behandeling een operatieve kaakverplaatsing wordt uitgevoerd. In deze gevallen zullen de medewerkers van ons secretariaat dit voor u verzorgen.