MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Biopt

Op verschillende plaatsen in het hoofd en hals gebied (bijv. de mond, kaken, huid van het gelaat of de speekselklieren) kunnen afwijkingen ontstaan die niet direct herkenbaar zijn en waarvan de diagnose niet meteen duidelijk is. Soms komt het ook voor dat we twijfelen over een bepaalde diagnose en soms willen we een klinische diagnose met zekerheid vaststellen. Onderzoek van het weefsel onder de microscoop helpt bij het stellen van een duidelijke diagnose.

Een biopt is het weghalen van een stukje weefsel voor zulk microscopisch onderzoek.

 

DE BEHANDELING

Het nemen van een biopt gebeurt, afhankelijk van de locatie en van de soort afwijking, onder narcose of onder plaatselijke verdoving. Bij behandeling onder plaatselijke verdoving wordt de plaats waar het biopt wordt genomen en het omringende weefsel goed verdoofd zodat u tijdens de behandeling geen pijn voelt. Als de behandeling onder narcose gebeurd is dit vrijwel altijd in een dagbehandeling zodat u dezelfde dag nog naar huis kunt.

Meestal wordt na de behandeling de wond gehecht. Dit gebeurd niet altijd. Als er in de mond wordt gehecht is dit met hechtmateriaal dat vanzelf, na enkele weken, oplost. Als de huid van het gelaat wordt gehecht dan gebruiken we niet-oplosbare hechtingen die na een dag of zeven verwijderd moeten worden. De behandeling onder plaatselijke verdoving duurt 15 tot 30 minuten.

 

NA DE BEHANDELING

Als het biopt uit de mond is genomen is het de dag van de ingreep verstandig om de mond niet te spoelen. U kunt wel gewoon drinken en eten. Hou daarbij rekening dat lokale verdoving ongeveer 2 tot 5 uur kan werken. Wees dus voorzichtig met warme vloeistoffen en voorkom bijten op de lip.

Het duurt ongeveer 1 tot 2 weken voordat de uitslag van het weefselonderzoek bekend is. De uitslag wordt meestal bij het controle bezoek op de polikliniek met u besproken. Een enkele keer wordt de uitslag telefonisch met u besproken. Tijdens het controlebezoek zal ook de wond worden bekeken en worden zo nodig de hechtingen verwijderd.

 

KLACHTEN NA DE BEHANDELING

Na de behandeling kunt u een aantal bijwerkingen verwachten, afhankelijk van de plaats waar het biopt is genomen:

  • Zwelling van het wondgebied: na twee dagen is de zwelling maximaal.
  • Gevoeligheid bij slikken of een beperking van de mondopening
  • Pijnklachten
  • Bloedverlies uit de wond

 

MEDICIJNEN

Tegen de pijn schrijven wij een pijnstiller op recept uit. Gebruik bij pijn deze pijnmedicatie volgens voorschrift. Als het biopt uit de mond wordt genomen schrijven wij meestal een recept met spoelmiddel uit. Hiermee moet de dag na de ingreep gestart worden. Gebruik dit spoelmiddel gedurende 7 dagen.

 

VERZORGING VAN DE MOND

Bij het nemen van een biopt uit de mond is het goed schoonhouden van de wond en mond van belang voor een goede genezing. De dag van de ingreep moet u uw mond en tanden op de normale manier met een tandenborstel poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Start ook met het voorgeschreven spoelmiddel. Vanaf de dag na de ingreep moet u ook de wond voorzichtig gaan schoonborstelen.
Rook liever niet: de kans is dan groter dat er een vertraagde wondgenezing optreedt.

 

COMPLICATIES

koorts
Temperatuursverhoging is de eerste dagen na de ingreep normaal. Krijgt u plotseling hoge koorst boven de 39 graden of blijft de koorts langer dan vijf dagen boven de 38.5 graden dan moet u met ons contact opnemen.

Nabloeding
De kans op een nabloeding is klein. Het is normaal dat de wond de eerste uren na de ingreep nog een beetje bloed.

Wondontsteking
Na ongeveer twee tot drie dagen moeten klachten van zwelling en gevoeligheid van het wondgebied minder worden. Als dit niet het geval is, of als zwelling of pijn toeneemt kan er sprake zijn van een wondontsteking. Neem in dat geval contact met ons op.

 

KOSTEN VAN EEN BIOPT

De kosten voor het nemen van een biopt door de kaakchirurg vallen onder de basisverzekering. Houd daarbij wel rekening met het jaarlijkse eigen risico voor behandeling door een medisch specialist.