MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Vrijleggen hoektand

Hoektanden breken doorgaans door rond het elfde levensjaar. De hoektanden vormen de afscheiding tussen de tanden en de kiezen, zowel in de boven- als in de onderkaak. Hoektanden hebben een belangrijke functie voor het gebit en de ontwikkeling. De hoektand ondersteunt bovendien in de bovenkaak de lip en is daardoor bepalend voor het aanzicht van de mond en de lach. De hoektanden zijn vrij grote tanden waarbij het regelmatig voorkomt dat in het zich ontwikkelende gebit te weinig ruimte is om deze spontaan door te laten breken. De hoektand is dan wel aangelegd maar bevindt zich nog steeds hoog in de kaak. Niet doorbrekende hoektanden worden voornamelijk in de bovenkaak gezien.

Als een hoektand niet goed doorbreekt kan de orthodontist of kaakchirurg vaststellen waar deze hoektand zich globaal in de kaak bevindt (aan de kant van het gehemelte of aan de kant van de wang). Een orthodontist kan goed inschatten of er voldoende ruimte in de tandenboog is voor de hoektand. Een röntgenfoto kan de locatie en de positie van de hoektand exact vaststellen. Dit biedt de kaakchirurg informatie om te bepalen wat de beste operatieve manier is om de hoektand vrij te leggen en zichtbaar te maken. De kaakchirurg verricht in feite het voorwerk voor de orthodontist.

 

DE BEHANDELING

De plaats waar de hoektand in het kaakbot ingesloten is en het omliggende tandvlees worden goed verdoofd zodat tijdens de behandeling geen pijn gevoelt wordt. Als de hoektand aan de kant van het gehemelte ligt wordt een klein stukje van het tandvlees van het gehemelte weggehaald of afgeschoven. Soms moet er ook nog wat bot worden weggehaald, maar vaak is de kroon van de tand dan al zichtbaar en kan deze worden vrijgemaakt.

Als de hoektand aan de kant van de wang licht wordt voorzichtig het slijmvlies aan de buitenkant omhooggeschoven. Vaak is de kroon van de hoektand dan al zichtbaar. Soms moet er ook wat bot weggeboord worden.

De orthodontist vraagt regelmatig om op de vrijgelegde tand een blokje (orthodontische bracket) te plakken waarmee de hoektand dan op een later tijdstip in de juiste positie gemanoeuvreerd kan worden. Aan de bracket wordt meestal een ijzerdraadje of kettinkje vastgemaakt waarop de orthodontist later kracht kan uitoefenen om de tand op de goede plaats te trekken.

Als we geen bracket aanbrengen dan gebruiken we soms als wondverband een kauwgomachtig materiaal dat in de wond wordt gedrukt en dat ervoor zorgt dat de wond open blijft en de kroon zichtbaar.

Soms wordt na de behandeling de wond gehecht. Dit gebeurd niet altijd. Als er gehecht wordt is dit met hechtmateriaal dat vanzelf, na enkele weken, oplost. De behandeling duurt 30 tot 45 minuten.

 

NA DE BEHANDELING

Direct na de behandeling laten we u meestal op een wattenbolletje of gaasje gedurende een half uur dichtbijten. Dit is om de bloedstelping te bevorderen. De dag van de ingreep is het verstandig om de mond niet te spoelen. U kunt wel gewoon drinken en eten. Hou daarbij rekening dat de verdoving ongeveer 2 tot 5 uur kan werken. Wees dus voorzichtig met warme vloeistoffen en voorkom bijten op de lip. Het ontstaan van een zwelling kan bestreden worden door zo snel mogelijk na de behandeling te koelen met bijvoorbeeld een cool-pak.

 

KLACHTEN NA DE BEHANDELING

Na de behandeling kunt u een aantal bijwerkingen verwachten:

  • Zwelling van de wang: na twee dagen is de zwelling maximaal.
  • Pijnklachten
  • Bloedverlies uit de wond: Als de wond na een half uur nog bloed kunt u opnieuw stevig op een gaasje dichtbijten. Het is een normaal
  • verschijnsel dat de eerste dagen na de ingreep er nog wat bloederig speeksel vrijkomt.

MEDICIJNEN

Na de behandeling schrijven wij meestal een recept met spoelmiddel uit. Hiermee moet de dag na de ingreep gestart worden. Gebruik dit spoelmiddel gedurende 7 dagen. Tegen de pijn schrijven wij een pijnstiller op recept uit. Gebruik bij pijn deze pijnmedicatie volgens voorschrift.

 

VERZORGING VAN DE MOND

Het goed schoonhouden van de wond en mond is van belang voor een goede genezing. De dag van de ingreep moet u uw mond en tanden op de normale manier met een tandenborstel poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Start ook met het voorgeschreven spoelmiddel. Vanaf de dag na de ingreep moet u ook de wond voorzichtig gaan schoonborstelen.

 

COMPLICATIES

koorts
Temperatuursverhoging is de eerste dagen na de ingreep normaal. Krijgt u plotseling hoge koorst boven de 39 graden of blijft de koorts langer dan vijf dagen boven de 38.5 graden dan moet u met ons contact opnemen.

Nabloeding
De kans op een nabloeding is klein. Het is normaal dat de wond de eerste uren na de ingreep nog een beetje bloed. Ook na enkele dagen kan er nog bloedering speeksel vrijkomen. Het is belangrijk om de dag van de ingreep de mond niet te spoelen omdat daardoor het stolsel los kan raken waardoor de kans op een nabloeding toeneemt.

 

KOSTEN VAN HET VRIJLEGGEN VAN EEN HOEKTAND

De kosten van het vrijleggen van een hoektand door de kaakchirurg vallen onder de basisverzekering. Houd daarbij wel rekening met het jaarlijkse eigen risico voor behandeling door een medisch specialist.