MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Verstandskies verwijderen

De verstandskies is de laatste kies, achteraan in de boven- en onderkaak. Door ruimtegebrek breekt de verstandskies meestal onvolledig of niet door in de mondholte waardoor deze zelden een functie heeft, maar wel vaak klachten veroorzaakt. Doordat het tandvlees de kies gedeeltelijk bedekt is een goede reiniging niet goed mogelijk. Hierdoor ontstaat een (chronische) ontsteking of kan de kies die juist tegen de verstandskies aanligt beschadigd raken. Dit zijn de voornaamste redenen om verstandskiezen te verwijderen.

DE BEHANDELING

De verstandskies en het omliggende tandvlees worden goed verdoofd zodat u tijdens de behandeling geen pijn voelt. Afhankelijk van de ligging van de verstandskies kan deze getrokken worden of zal er wat ruimte gemaakt moeten worden door het tandvlees lokaal los te maken. Een enkele keer is het nodig wat bot weg te boren en/of de kies te splitsen. U zult merken dat wij met de behandeling bezig zijn: duwen, drukken, trillen van de boor. Maar het doet geen pijn. Meestal wordt na de behandeling de wond gehecht. Dit gebeurd niet altijd. Als er gehecht wordt is dit met hechtmateriaal dat vanzelf, na enkele weken, oplost. De behandeling duurt 15 tot 30 minuten.

 

NA DE BEHANDELING

Direct na de behandeling laten we u meestal op een wattenbolletje of gaasje gedurende een half uur dichtbijten. Dit is om de bloedstelping te bevorderen. De dag van de ingreep is het verstandig om de mond niet te spoelen. U kunt wel gewoon drinken en eten. Hou daarbij rekening dat de verdoving ongeveer 2 tot 5 uur kan werken. Wees dus voorzichtig met warme vloeistoffen en voorkom bijten op de lip. Het ontstaan van een zwelling kan bestreden worden door zo snel mogelijk na de behandeling te koelen met bijvoorbeeld een cool-pak.

 

KLACHTEN NA DE BEHANDELING

Na de behandeling kunt u een aantal bijwerkingen verwachten:

  • Zwelling van de wang: na twee dagen is de zwelling maximaal.
  • Gevoeligheid bij slikken of een beperking van de mondopening
  • Pijnklachten
  • Bloedverlies uit de wond: Als de wond na een half uur nog bloed kunt u opnieuw stevig op een gaasje dichtbijten. Het is een normaal verschijnsel dat de eerste dagen na de ingreep er nog wat bloederig speeksel vrijkomt.

 

MEDICIJNEN

Na de behandeling schrijven wij meestal een recept met spoelmiddel uit. Hiermee moet de dag na de ingreep gestart worden. Gebruik dit spoelmiddel gedurende 7 dagen. Tegen de pijn schrijven wij een pijnstiller op recept uit. Gebruik bij pijn deze pijnmedicatie volgens voorschrift.

 

VERZORGING VAN DE MOND

Het goed schoonhouden van de wond en mond is van belang voor een goede genezing. De dag van de ingreep moet u uw mond en tanden op de normale manier met een tandenborstel poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Start ook met het voorgeschreven spoelmiddel. Vanaf de dag na de ingreep moet u ook de wond voorzichtig gaan schoonborstelen. Rook liever niet: de kans is dan groter dat er een vertraagde wondgenezing optreedt.

 

COMPLICATIES

koorts

Temperatuursverhoging is de eerste dagen na de ingreep normaal. Krijgt u plotseling hoge koorst boven de 39 graden of blijft de koorts langer dan vijf dagen boven de 38.5 graden dan moet u met ons contact opnemen.

Nabloeding

De kans op een nabloeding is klein. Het is normaal dat de wond de eerste uren na de ingreep nog een beetje bloed. Ook na enkele dagen kan er nog bloedering speeksel vrijkomen. Het is belangrijk om de dag van de ingreep de mond niet te spoelen omdat daardoor het stolsel los kan raken waardoor de kans op een nabloeding toeneemt. Om nabloeden te stoppen kunt u het volgende doen: neem een gaasje of schone zakdoek en maak daarmee de mond schoon en droog. Neem daarna een tweede gaasje en vouw dat in elkaar. Het opgevouwen gaasje legt u op de wond. Bijt de kaken vervolgens stevig op elkaar gedurende een half uur. Dit kunt u hierna nog een keer herhalen. Het gaat erom dat er druk op de wond wordt uitgeoefend. Als het daarna nog bloed neem dan contact op met ons.

Gestoorde wondgenezing

Ongeveer twee tot vier dagen na de ingreep kan er een toename zijn van pijnklachten in het wondgebied. Vaak gaat dit gepaard met een vieze smaak of geur in de mond. Dit is meestal het gevolg van wat voedselresten die in de wondholte terecht zijn gekomen. De wond moet dan gespoeld worden.

Uitval van de gevoelszenuw

In de onderkaak liggen de verstandskiezen soms in de nabijheid van de zenuw die het gevoel van de lip en kin verzorgt. Hierdoor kan in zeldzame gevallen na het verwijderen van de verstadskies een gevoelsstoornis in de onderlip of kin onstaan. Als dit gebeurd is dit meestal van tijdelijke aard (weken tot maanden). Permanente uitval is zeer onwaarschijnlijk.

Open verbinding naar de kaakholte

De verstandskies in de bovenkaak ligt soms in nauwe relatie met de neus bijholte. Als dat het geval is dan kan na het verwijderen van de verstandskies een open verbinding ontstaan vanuit de mondholte naar de neusbijholte. Een antrumperforatie noemen we dat. Als dat gebeurd dan wordt deze verbinding weer dichtgemaakt; u mag daarna 2 weken lang de neus niet snuiten om te grote drukverschillen in de neusbijholte te voorkomen.

 

KOSTEN VAN HET VERWIJDEREN VAN EEN VERSTANDSKIES

De kosten van het verwijderen van een verstandskies door de kaakchirurg vallen onder de basisverzekering. Houd daarbij wel rekening met het jaarlijkse eigen risico voor behandeling door een medisch specialist.