MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Sinuslift

Een veel voorkomende ingreep die de kaakchirurg uitvoert is het opvullen van de neusbijholte. Deze ingreep wordt met een medische term een sinuslift genoemd. De neusbijholte in de bovenkaak bevindt zich in het gebied van de kiezen van de bovenkaak.

In de onderstaande afbeelding is in het rood de locatie van de neusbijholte globaal aangegeven. De neusbijholte wordt ook wel de sinus maxillaris genoemd.

 

 

Tijdens het ouder worden neemt de neusbijholte in volume toe, waardoor het beschikbare bot om te implanteren verminderd. Met name na het verlies van een of meerdere kiezen zal de sinus snel naar beneden uitzakken. Dit proces wordt ook wel pneumatisatie genoemd.

 

Op de bovenstaande rontgenfoto is de begrenzing van de neusbijholte (sinus) met een rode lijn en de top van de kaakwal met een blauwe lijn aangegeven. Hier is goed te zien dat achter het gebied van de wortels (gele pijlen) bijna geen bot meer aanwezig is om implantaten te plaatsen.

De techniek om de neusbijholte op te vullen wordt zoals reeds eerder gezegd een sinuslift procedure genoemd. Deze procedure wordt al meer dan ruim twintig jaar succesvol uitgevoerd en wordt nu als een geaccepteerde en voorspelbare manier gezien om bot op te bouwen.

Het gebruikte vulmateriaal voor de sinuslift kan lichaamseigen bot zijn. Dit lichaamseigen bot kan uit verschillende lokaties in het lichaam vandaan gehaald worden: onderkaak, schedeldak, heup. In sommige gevallen wordt het lichaamseigen bot ook gemengd met bijvoorbeeld kunstbot. En in sommige gevallen wordt ook alleen kunstbot gebruikt. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid bot die nodig is en de hoeveelheid bot dat nog aanwezig is op de plaats waar de implantaten geplaatst moeten worden.

Lichaamseigen bot zal het snelst worden omgezet in een botstructuur geschikt om te implanteren. Dit duurt over het algemeen drie tot zes maanden. Naarmate er meer kunstbot gebruikt wordt zal deze periode langer duren.

Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar bot onder de neusbijholte kan in sommige gevallen gelijktijdig met de sinuslift een implantaat geplaatst worden. Als er te weinig bot aanwezig is dan zal dit niet gelijktijdig mogelijk zijn en kan het implantaat pas na de eerder genoemde periodes geplaatst worden.

In de onderstaande afbeeldingen wordt stap-voor-stap schematisch het principe van een sinuslift uitgelegd.

 

STAP 1: HET MAKEN VAN EEN TOEGANGSWEG NAAR DE NEUSBIJHOLTE

 

STAP 2: OMHOOGTILLEN VAN HET SLIJMVLIES VAN DE NEUSBIJHOLTE

 

 

STAP 3: DE NIEUWE HOLTE WORDT OPGEVULD MET EEN MENGELING VAN LICHAAMSEIGEN BOT EN EVENTUEEL KUNSTBOT

 

STAP 4: NA 4 TOT 6 MAANDEN IS DE HOLTE OPGEVULD MET BOT EN KAN HET IMPLANTAAT GEPLAATST WORDEN