MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Apexresectie

Het weghalen van een ontsteking aan de wortelpunt van een tand wordt met een medische term apexresectie genoemd.

Wanneer de zenuw in een tand of kies afsterft kunnen bacteriën die zich in het zenuwkanaal bevinden een ontsteking veroorzaken. Daarom moet het zenuwkanaal goed worden schoongemaakt en tot aan de wortelpunt worden afgesloten. Dit doet de tandarts door middel van een wortelkanaalbehandeling, ook wel zenuwbehandeling of endo genoemd. Ondanks een goede wortelkanaalbehandeling komt het voor dat er toch een ontsteking in het kaakbot ter plaatse van de wortelpunt ontstaat. In zo’n geval moet de ontsteking chirurgisch worden weggehaald en de wortelpunt worden schoongemaakt en afgesloten. Dit gebeurd door de kaakchirurg door middel van een apexresectie ofwel wortelpuntbehandeling.

 

DE BEHANDELING

De tand met de ontsteking en het omliggende tandvlees worden goed verdoofd zodat u tijdens de behandeling geen pijn voelt. Er wordt vervolgens een snee gemaakt in het tandvlees, en het tandvlees wordt opzij geklapt. Met een boortje wordt bot weggeboord tot aan de wortelpunt. Vervolgens wordt de wortelpunt enkele millimeters ingekort en wordt de ontsteking weggehaald. Met een ultrasoon trilapparaat wordt het zenuwkanaal bij de wortelpunt vervolgens goed schoongemaakt. Hierna wordt het kanaal met een vulling afgesloten. De wond wordt gespoeld en weer dichtgemaakt met hechtingen. De hechtingen die wij gebruiken lossen vanzelf, na enkele weken, op. U zult merken dat wij met de behandeling bezig zijn: duwen, drukken, trillen van de boor. Maar het doet geen pijn. De behandeling duurt 15 tot 30 minuten.

 

 

NA DE BEHANDELING

Direct na de behandeling laten we u meestal op een wattenbolletje of gaasje gedurende een half uur dichtbijten. Dit is om de bloedstelping te bevorderen.

Na de behandeling wordt ook een nieuwe röntgenfoto gemaakt van de behandelde tand. Deze tand om de uitgangssituatie vast te leggen zodat we deze kunnen vergelijken met de röntgenfoto bij de controle na een half jaar

De dag van de ingreep is het verstandig om de mond niet te spoelen. U kunt wel gewoon drinken en eten. Hou daarbij rekening dat de verdoving ongeveer 2 tot 5 uur kan werken. Wees dus voorzichtig met warme vloeistoffen en voorkom bijten op de lip. Het ontstaan van een zwelling kan bestreden worden door zo snel mogelijk na de behandeling te koelen met bijvoorbeeld een cool-pak.

Er wordt een controle afspraak gemaakt (of u krijgt deze thuis gestuurd) na een half jaar. Deze controle is belangrijk om te controleren of de ontsteking daadwerkelijk verdwenen is. Soms komt het namelijk voor dat ook met een apexresectie de ontsteking niet verdwijnt of dat de ontsteking weer terugkomt.

 

KLACHTEN NA DE BEHANDELING

Na de behandeling kunt u een aantal bijwerkingen verwachten:

  • Zwelling van de wang: na twee dagen is de zwelling maximaal.
  • Gevoeligheid bij slikken of een beperking van de mondopening
  • Pijnklachten
  • Bloedverlies uit de wond: Als de wond na een half uur nog bloed kunt u opnieuw stevig op een gaasje dichtbijten. Het is een normaal verschijnsel dat de eerste dagen na de ingreep er nog wat bloederig speeksel vrijkomt.

 

MEDICIJNEN

Na de behandeling schrijven wij meestal een recept met spoelmiddel uit. Hiermee moet de dag na de ingreep gestart worden. Gebruik dit spoelmiddel gedurende 7 dagen. Tegen de pijn schrijven wij een pijnstiller op recept uit. Gebruik bij pijn deze pijnmedicatie volgens voorschrift.

 

VERZORGING VAN DE MOND

Het goed schoonhouden van de wond en mond is van belang voor een goede genezing. De dag van de ingreep moet u uw mond en tanden op de normale manier met een tandenborstel poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. Start ook met het voorgeschreven spoelmiddel. Vanaf de dag na de ingreep moet u ook de wond voorzichtig gaan schoonborstelen. Rook liever niet: de kans is dan groter dat er een vertraagde wondgenezing optreedt.

 

COMPLICATIES

Koorts

Temperatuursverhoging is de eerste dagen na de ingreep normaal. Krijgt u plotseling hoge koorst boven de 39 graden of blijft de koorts langer dan vijf dagen boven de 38.5 graden dan moet u met ons contact opnemen.

Nabloeding

De kans op een nabloeding is klein. Het is normaal dat de wond de eerste uren na de ingreep nog een beetje bloed. Ook na enkele dagen kan er nog bloedering speeksel vrijkomen. Het is belangrijk om de dag van de ingreep de mond niet te spoelen omdat daardoor het stolsel los kan raken waardoor de kans op een nabloeding toeneemt.

Wondontsteking

Na ongeveer twee tot drie dagen moeten klachten van zwelling en gevoeligheid van het wondgebied minder worden. Als dit niet het geval is, of als zwelling of pijn toeneemt kan er sprake zijn van een wondontsteking. Neem in dat geval contact met ons op.

 

KOSTEN VAN EEN APEXRESECTIE

De kosten van een apexresectie door de kaakchirurg vallen onder de basisverzekering. Houd daarbij wel rekening met het jaarlijkse eigen risico voor behandeling door een medisch specialist.