MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Bezoek polikliniek kaakchirurgie

Het overgrote deel van onze behandelingen wordt onder lokale verdoving op de poliklinische behandelkamer uitgevoerd. Voorafgaande aan deze behandeling hoeft u niet “nuchter” te zijn. U kunt van tevoren gewoon eten en drinken. Na deze behandeling mag u direct naar huis.

Sommige behandelingen worden onder volledige narcose uitgevoerd. Meestal gebeurt dit in dagbehandeling, waarbij u dezelfde dag weer naar huis gaat.

 

HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het volgende nummer:

Lokatie Heerlen en Sittard: 088 – 459 9710

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:00 – 17:00.

 

INSCHRIJVEN AAN DE BALIE

Het is belangrijk dat u de informatie van de verwijzing van de tandarts, actuele medicatie en eventueel gebruik van bloedverdunners bij de hand heeft.

Als u de voor de eerste keer bij ons komt is de eerste afspraak altijd een consult, een informatief gesprek met de kaakchirurg. Wij streven ernaar om u dezelfde dag te behandelen als het gaat om een behandeling die onder lokale verdoving uitgevoerd kan worden. Voor sommige behandelingen, die wat meer tijd vergen, maken wij een vervolgafspraak. Behandelingen onder narcose gebeuren nooit op dezelfde dag omdat u van te voren eerst nog door de anesthesist onderzocht moet worden.

Bij een eerste afspraak verzoeken wij u de volgende gegevens mee te nemen:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Verzekeringsbewijs en polisnummer
  • Verwijsbrief tandarts, huisarts of verwijzend specialist
  • Gegevens van uw huis- en tandarts.
  • Actuele medicatielijst
  • Bij gebruik bloedverdunners, welke bloedverdunners u gebruikt

 

HET AFZEGGEN VAN EEN AFSPRAAK

Wanneer u uw afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Voor het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van afspraken, kunnen wij u kosten in rekening brengen.

 

VERWIJSBRIEF

Voor alle behandelingen is het noodzakelijk dat u een verwijzing heeft van een tandarts, huisarts of medisch specialist.