MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Klikgebit

Een gewoon kunstgebit zuigt zich normaal gesproken vast aan het slijmvlies van de mond. Doordat de pasvorm van een kunstgebit goed aansluit op het slijmvlies van de onder- of bovenkaak krijgt het door de aanzuigende werking zijn houvast. Op het moment dat het kaakbot begint te slinken (hetgeen gebeurd als iemand geen eigen tanden en kiezen meer heeft) verliest het kunstgebit zijn houvast. Een niet goed passend en loszittend kunstgebit levert zowel esthetische als functionele problemen op. Het kan daarnaast ook pijnlijke plekken op het tandvlees veroorzaken. Een zogenaamd klikgebit op implantaten (ook wel overkappingsprothese genoemd) kan dan een uitstekende oplossing zijn.

WAT IS EEN IMPLANTAAT ?

Een tandheelkundig implantaat kunt u zich het beste voorstellen als een schroefje dat gemaakt is van metaal (titanium). Er zijn diverse soorten, lengtes en doorsnedes.

De behandelaar maakt een keuze gebaseerd op de vorm van de kaak. Een implantaat wordt in het kaakbot geschroefd en groeit daarna in het bot vast. Het vastgroeien van het implantaat in het bot duurt 2 tot 6 maanden. Implantaten kunnen zowel in de onder- als bovenkaak geplaatst worden. Hierna dienen ze als verankering van uw klikgebit.

WAT IS EEN KLIKGEBIT ?

Een klikgebit is een gebitsprothese dat kan worden vastgedrukt op drukknoppen of op een steg (een verbindingsstaafje) die op hun beurt weer vastzitten aan de implantaten.

Door dit kliksysteem zit een klikgebit veel stabieler en comfortabeler dan een ‘gewoon’ kunstgebit. Een klikgebit zit niet permanent vast, maar is goed in en uit de mond te nemen zodat het schoonmaken ervan ook optimaal mogelijk is.

Een klikgebit zorgt er bovendien voor dat het kaakbot minder snel slinkt. Doordat het klikgebit in de bovenkaak houvast krijgt door de implantaten is er geen gehemelte bedekking meer nodig. U hoeft dus geen kleefpasta meer te gebruiken. Eten, proeven, lachen en praten kan zo weer op een natuurlijkere manier. Ook in de onderkaak zorgt een klikgebit ervoor dat de prothese vaster zit en met meer comfort gedragen kan worden. Het spontaan loskomen van het gebit zal niet meer gebeuren.

VOOR WELKE PROBLEMEN KAN EEN KLIKGEBIT EEN GOEDE OPLOSSING ZIJN ?

Een klikgebit kan worden toegepast wanneer een gewone gebitsprothese onvoldoende stabiliteit en houvast heeft of andere problemen veroorzaakt zoals bijvoorbeeld:

 • het ontbreken van goede houvast van het kunstgebit ondanks dat deze vaker is aangepast door relining of rebasing.
 • als u moeilijk kunt eten of kauwen met het kunstgebit.
 • als het tot angst en onzekerheid leidt omdat het kunstgebit te los in de mond zit en u bang bent het ieder moment te verliezen tijdens het praten of eten.
 • als u kokhalsneigingen / braakneigingen / misselijkheid ervaart omdat het kunstgebit tegen het gehemelte aandrukt.
 • als u pijnklachten heeft door beweging van het loszittende kunstgebit.

WANNEER IS EEN BEHANDELING MET IMPLANTATEN MOGELIJK ?

In principe kan bij iedereen bij wie het kaakbot is volgroeid (vanaf de leeftijd van 18 jaar) een implantaat worden geplaatst. Om implantaten voorspelbaar te kunnen plaatsen zijn er wel een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

 • Ten eerst moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaten in vast te laten groeien. Als er onvoldoende bot aanwezig is kan voorafgaand een botopbouw plaatsvinden.
 • Daarnaast moet het kaakbot gezond zijn en ook het tandvlees van de tanden en kiezen die eventueel nog aanwezig zijn in de tegenoverliggende kaak moeten in goede conditie zijn. Als dat niet het geval is moet het tandvlees eerst worden behandeld door een mondhygiënistof een parodontoloog.
 • De implantaten waarop het klikgebit bevestigd worden moeten goed onderhouden worden. Een goede mondhygiëne en goede motivatie zijn daarbij erg belangrijk.
 • Roken leidt tot een vertraagde en gestoorde wondgenezing. Het is bekend dat het succespercentage van implantaten bij mensen die roken lager is. Wij adviseren daarom te stoppen met roken voordat u aan een klikgebit behandeling begint.
 • Om te kunnen beoordelen of u voldoende kaakbot hebt en of het gezond is, worden er voor de behandeling tijdens het intake gesprek röntgenfoto’s gemaakt. Als er te weinig bot is, is dat geen onoverkomelijk probleem. Het is tegenwoordig namelijk mogelijk om ook op plaatsen waar te weinig kaakbot aanwezig is nieuw kaakbot aan te brengen (dit noemen we een botopbouw).

HET VERLOOP VAN EEN IMPLANTAAT BEHANDELING

Het inbrengen van de implantaten gaat als volgt in zijn werk:

 • U wordt plaatselijk goed verdoofd zodat de ingreep pijnloos verloopt.
 • Vervolgens wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt.
 • Met een boortje wordt in het kaakbot ruimte gemaakt voor het implantaat.
 • Het implantaat wordt in deze ruimte geschroefd.
 • Het tandvlees wordt vervolgens met oplosbare hechtingen gesloten.

Tijdens de ingreep wordt uw gezicht en lichaam bedekt met steriele doeken om zo hygiënisch mogelijk te kunnen werken. Uw neus en mond zijn geheel vrij.

Implantaten voor een klikgebit kunnen zowel in de onder- als in de bovenkaak geplaatst worden. In de onderkaak worden meestal twee implantaten geplaatst. Als de onderkaak erg laag is worden soms vier implantaten geplaatst. In de bovenkaak volstaan over het algemeen vier implantaten.

1 OF 2 FASE IMPLANTAAT ?

De implantaten kunnen op 2 manieren geplaatst worden:

1-FASE IMPLANTAAT

Bij het 1-fase implantaat steekt er direct een gedeelte (het abuttment) van het implantaat door het tandvlees heen. Dit kunt u dus zien zitten als een soort van afdek dopje van metaal. We kiezen voor deze methode als het implantaat goede primaire stabiliteit (houvast) heeft in het kaakbot. Het voordeel is dat na vastgroeien van het implantaat in het bot er geen andere ingreep meer nodig is.

2-FASE IMPLANTAAT

Indien we voor de 2-fase techniek kiezen is het implantaat niet direct in de mond zichtbaar. Het implantaat zit dan wel in het bot maar het tandvlees is over het implantaat heen gehecht. We kiezen soms voor een 2-fase techniek als we twijfelen over de primaire stabiliteit (houvast) van het implantaat of als het bot te zacht is (zoals vaak in de bovenkaak het geval is). Door voor 2-fasen te kiezen kan het implantaat in alle rust vastgroeien in het bot zonder dat het wordt blootgesteld aan speeksel en bacterien.

Enkele maanden na het plaatsen van een 2-fase implantaat volgt een tweede veel kleinere ingreep. Het tandvlees boven het implantaat wordt dan opnieuw geopend, waarna de schroefjes worden gewisseld. Het implantaat wordt dan voorzien van een langere opbouw een steekt nu wel door het tandvlees heen. Deze opbouw kan door de tandarts vervangen worden door de uiteindelijke drukknoppen of stegconstructie.

NA DE IMPLANTAAT BEHANDELING

Gedurende de eerste uren na de behandeling kan een zwelling bij de wond ontstaan. De zwelling kunt u gedeeltelijk tegen gaan door direct na de ingreep het huidgebied rond de wond met een cool pack te koelen. Dit doet u 15 minuten per half uur gedurende 2 a 3 uur.

De dag na de ingreep start u met het voorgeschreven spoelmiddel. Het wondgebied en het implantaat moeten met een zachte tandenborstel voorzichtig gepoetst worden zodat tandplak zich niet kan ophopen.

BELASTING VAN DE IMPLANTATEN

Na het inbrengen van de implantaten volgt een fase van 2 tot 6 maanden waarin de implantaten vastgroeien in de kaak.

Tijdens deze vastgroei periode mogen de implantaten niet worden belast. Bij implantaten in de onderkaak kunt u de eerste twee weken alleen de bovenprothese dragen. Bij implantaten in de bovenkaak kunt u de eerste twee weken alleen de onderprothese dragen.

Na ongeveer twee weken komt u bij ons of bij de tandarts terug voor aanpassing van de bestaande prothese. Vanaf dat moment mag u gedurende 3 maanden de prothese dragen, maar u mag er niet stevig mee eten. U mag de eerste 2 weken alleen dranken en vloeibare of zachte voeding gebruiken.

’s Nachts mag de prothese niet gedragen worden om te voorkomen dat u in uw slaap op het implantaat bijt.

Nadat de implantaten goed zijn vastgegroeid in het kaakbot, kan uw tandarts of uw tandprotheticus het definitieve klikgebit vervaardigen.

NAZORG, MONDHYGIENE EN JAARLIJKSE CONTROLE

Eén dag na het plaatsen van de implantaten moet u beginnen met poetsen. Het is belangrijk de implantaat constructie iedere dag goed schoon te maken.

Plak en tandsteen op de implantaten kunnen een ontsteking veroorzaken van het mondslijmvlies en het tandvlees rondom de implantaten.

Die ontstekingen kunnen weer leiden tot verlies van bot rondom de implantaten en daarmee verlies van het implantaat zelf. Om dit te voorkomen zijn een goede voorlichting en instructie over het reinigen van de implantaten en klikgebit een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling. Onze mondhygiëniste en preventieassistenten zullen u deze uitleg geven.

In het kader hiervan is het dan ook van belang dat u jaarlijks gedurende 5 jaar na het plaatsen van de implantaten bij ons terug komt voor controle en onderzoek. Onze preventie assistente of mondhygienist voert deze controle uit. Er zal om het jaar een röntgenfoto worden gemaakt om de ingroei van het implantaat in het bot te beoordelen.

Deze controles zijn belangrijk omdat bij ongewenste ontwikkelingen tijdig kan worden ingegrepen.

WAT KOSTEN IMPLANTATEN VOOR EEN KLIKGEBIT ?

Wanneer u helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt komt u in aanmerking voor vergoeding van tandheelkundige implantaten uit de basisverzekering. Het is echter de zorgverzekeraar die uiteindelijke bepaald of u de vergoeding krijgt of niet.

Zij hanteren daarvoor een aantal criteria:

 • U moet geheel tandeloos zijn.
 • U moet een volledige en definitieve (geen noodprothese) prothese hebben
 • Er moet sprake zijn van een ernstig geslonken kaak.
 • Een optimaal vervaardigde gewone prothese lost de problematiek niet op.
 • Wij zullen voor u de aanvraag voor vergoeding van het klikgebit indienen bij uw zorgverzekering.

Geef een reactie