MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Kosten en vergoedingen

Of uw implantaatbehandeling wordt vergoed, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals type behandeling, de behandelaar en uw zorgverzekeringspolis.

COMFORTABELE, VOORSPELBARE EN DUURZAME OPLOSSING

Implantaten bieden een comfortabele, voorspelbare en duurzame oplossing om een of meerdere tanden/kiezen te vervangen of uw gebitsprothese meer houvast te geven. Door de verbeterde techniek en grote succeskans, is het plaatsen van één of meer implantaten meer en meer een standaardbehandeling geworden om verlies van functie en esthetiek te ondervangen.

Natuurlijk brengt een implantaatbehandeling kosten met zich mee. Daarentegen is een implantaatbehandeling ook een oplossing voor de lange termijn. U moet zichzelf de vraag stellen wat is het u waard om weer comfortabeler te kunnen eten en vol zelfvertrouwen te kunnen spreken.

VERGOEDINGEN

Een belangrijk onderdeel in het maken van een keuze is het kostenplaatje van een implantaatbehandeling. Of uw implantaatbehandeling wel of niet vergoed wordt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals type behandeling, de behandelaar en uw zorgverzekeringspolis. We informeren u graag persoonlijk over uw situatie.

 

IMPLANTATEN IN BETANDE KAKEN

Het plaatsen van implantaten in betande kaken voor het vervangen van één of meerdere tanden/kiezen wordt doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende tandartsverzekering kunt u een vergoeding hiervoor ontvangen. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per gekozen polis. Daarom verstrekken we u vóór elke behandeling een gedetailleerde schriftelijke kostenbegroting voor de voorgestelde behandeling. Op basis van deze kostenbegroting kunt u zich vooraf goed informeren over de vergoeding voor de behandeling.

 

IMPLANTATEN IN TANDELOZE KAKEN

In het algemeen geldt dat het plaatsen van implantaten in tandeloze kaken om een gebitsprothese meer houvast te geven, het zogenaamde klikgebit, vergoed wordt uit de basisverzekering mits voldaan wordt aan enkele strenge voorwaarden, namelijk:

  • U bent volledig tandeloos in de boven- en/of onderkaak;
  • U functioneert niet met een normaal kunstgebit omdat u een erg geslonken kaak heeft en/of problemen heeft met de vorm van uw kaak;
  • U een optimaal vervaardigde normaal kunstgebit heeft die ondanks aanpassingen de problemen niet oplost.

Daarom is het wettelijk bepaald dat u vooraf toestemming nodig heeft van uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke vergoeding van het plaatsen van implantaten in tandeloze kaken en/of het klikgebit dat op de geplaatste implantaten komt (de techniek- en materiaalkosten tot een maximaal bedrag).

 

IMPLANTAAT IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN

Een implantaat met kroon wordt alleen bij uitzondering vergoed vanuit de basisverzekering, zoals in geval van het oligodontie (ontbreken van zes of meer blijvende tanden/kiezen), schisis (“hazenlip”), trauma met verlies van één of meerdere snij- en hoektanden tot 18 jaar.