MONDZIEKTEN, KAAK-, EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM

Kroon- en brugwerk op implantaten

Patiënten die door een aangeboren afwijking, ongeval of andere reden een tand of kies missen of kwijtraken, kunnen deze laten vervangen. Aangezien een implantaat de wortel vervangt is het mogelijk om zonder de gezonde aangrenzende tanden te laten beslijpen de tand te vervangen. Als u een enkele tand of kies mist dan is een implantaat met een kroon vrijwel altijd de beste oplossing. Het resultaat ziet er zeer goed uit en voelt als uw eigen tand.

WAT IS EEN IMPLANTAAT

Een tandheelkundig implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel gemaakt van metaal (titanium), die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Het implantaat wordt in het kaakbot geplaatst op de plaats waar de wortel van uw verloren tand of kies zat. Het implantaat is na 2 tot 6 maanden in het bot vastgegroeid. Hierna kan het implantaat dienen als basis voor een kroon of brug.

Het implantaat is hol met schroefdraad binnenin, zodat er iets op verschroefd kan worden. Er zijn diverse lengtes en doorsnedes. We beslissen welk implantaat geplaatst wordt op basis van de vorm van de kaak en de te vervaardigen kroon of brug.

WANNEER WORDEN IMPLANTATEN TOEGEPAST

Bij het ontbreken van 1 tand of kies kan op een implantaat een kroon worden geplaatst van metaal of porselein.

Bij het ontbreken van meerdere tanden of kiezen kan op implantaten een brug worden geplaatst. Een brug is een voor de patiënt niet uitneembare vervanging van 1 of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.

DE VOORDELEN VAN EEN BRUG OF KROON OP IMPLANTATEN TEN OPZICHTE VAN EEN GEWONE KROON, BRUG OF FRAME PROTHESE

Als u meerdere tanden en/of kiezen mist, is een brug op implantaten vrijwel altijd de beste oplossing. Het resultaat ziet eruit en voelt als uw eigen tanden.

Hét grote voordeel van een implantaat is dat de behandeling zich beperkt tot de zone waar het probleem zich voordoet. Een implantaat vervangt de ontbrekende tand of kies zonder dat andere tanden of kiezen bij de oplossing van het probleem worden betrokken. Met een conventionele brug moeten tanden of kiezen naast de ontbrekende tand worden beslepen. Met een implantaat niet. Uw eigen tanden en kiezen worden zo gespaard. En dat is een enorm voordeel op de lange termijn voor uw mond in z’n geheel.

Een ander voordeel van een implantaat is dat het slinken van het bot wordt tegengegaan. Met een conventionele brug wordt immers alleen het zichtbare kroongedeelte van de tand of kies vervangen en niet de wortel. Het gevolg daarvan is dat het bot dat rondom de verwijderde wortel aanwezig was op termijn slinkt. Ook dit kan een minder aantrekkelijke lach tot gevolg hebben. Een implantaat vervangt dus niet alleen het zichtbare gedeelte van de tand of kies maar ook de onderliggende wortel. De contour van de kaak en het tandvlees blijven daardoor beter intact.

Ook na jaren zal niemand kunnen zien dat het niet uw eigen tanden en/of kiezen zijn. Frameprotheses zijn uitneembaar en zullen altijd minder comfortabel zijn. Kauwen van voedsel gaat minder makkelijk. Een implantaatbrug zit vast in uw mond en u kunt er mee eten wat u wilt.

WANNEER IS EEN BEHANDELING MET IMPLANTATEN MOGELIJK ?

In principe kan bij iedereen bij wie het kaakbot is volgroeid (vanaf ongeveer 18 jaar) een implantaat worden geplaatst. Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan om implantaten een succes te laten zijn:

  • Er moet genoeg kaakbot zijn om de implantaten in vast te laten groeien. Als er onvoldoende bot aanwezig is moet voorafgaand een botopbouw plaatsvinden
  • Het kaakbot moet gezond zijn.
  • Het tandvlees rondom de eigen tanden moet gezond zijn.
  • U moet bereid zijn de implantaten en de daarop bevestigde kroon of brug goed te onderhouden.
  • Daarnaast is het succespercentage van implantaten bij niet-rokers hoger dan bij rokers.

Om te kunnen beoordelen of u voldoende kaakbot hebt en of het gezond is, worden röntgenfoto’s gemaakt. Door nieuwe technieken is het tegenwoordig mogelijk om ook op plaatsen waar te weinig kaakbot aanwezig is nieuw kaakbot aan te brengen (dit noemen we een botopbouw). Daardoor kunnen tegenwoordig met succes implantaten worden geplaatst waar dat vroeger niet kon.

HET VERLOOP VAN EEN IMPLANTAAT BEHANDELING

Het inbrengen van de implantaten wordt verricht door de kaakchirurg. Dit gaat als volgt in zijn werk:

  • U wordt plaatselijk goed verdoofd zodat de ingreep pijnloos verloopt.
  • Vervolgens wordt het tandvlees op de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt.
  • Met een boortje wordt in het kaakbot ruimte gemaakt voor het implantaat.
  • Het implantaat wordt in deze ruimte geschroefd.
  • Het tandvlees wordt vervolgens met hechtingen gesloten.

Tijdens de ingreep wordt uw gezicht en lichaam bedekt met steriele doeken om zo hygiënisch mogelijk te kunnen werken. Uw neus en mond zijn geheel vrij.

1 OF 2 FASE IMPLANTAAT

De implantaten kunnen op 2 manieren geplaatst worden:

1-FASE IMPLANTAAT

Bij het 1-fase implantaat steekt er direct een gedeelte (het abuttment) van het implantaat door het tandvlees heen. Dit kunt u dus zien zitten als een soort van afdek dopje van metaal. We kiezen voor deze methode als het implantaat goede primaire stabiliteit (houvast) heeft in het kaakbot. Het voordeel is dat na vastgroeien van het implantaat in het bot er geen andere ingreep meer nodig is.

2-FASE IMPLANTAAT

Indien we voor de 2-fase techniek kiezen is het implantaat niet direct in de mond zichtbaar. Het implantaat zit dan wel in het bot maar het tandvlees is over het implantaat heen gehecht. We kiezen soms voor een 2-fase techniek als we twijfelen over de primaire stabiliteit (houvast) van het implantaat of als het bot te zacht is (zoals vaak in de bovenkaak het geval is). Door voor 2-fasen te kiezen kan het implantaat in alle rust vastgroeien in het bot zonder dat het wordt blootgesteld aan speeksel en bacterien.

Enkele maanden na het plaatsen van een 2-fase implantaat volgt een tweede veel kleinere ingreep. Het tandvlees boven het implantaat wordt dan opnieuw geopend, waarna de schroefjes worden gewisseld. Het implantaat wordt dan voorzien van een langere opbouw een steekt nu wel door het tandvlees heen. Deze opbouw kan door de tandarts vervangen worden voor de uiteindelijke kroon of brug.

NA DE IMPLANTAAT BEHANDELING

Gedurende de eerste uren na de behandeling kan een zwelling bij de wond ontstaan. De zwelling kunt u gedeeltelijk tegen gaan door direct na de ingreep het huidgebied rond de wond met een cool pack te koelen. Dit doet u 15 minuten per half uur gedurende 2 a 3 uur.

De dag na de ingreep start u met het voorgeschreven spoelmiddel. Het wondgebied en het implantaat moeten met een zachte tandenborstel voorzichtig gepoetst worden zodat tandplaque zich niet kan ophopen. De overige tanden moeten ook gepoetst worden.

BELASTING VAN DE IMPLANTATEN

Na het inbrengen van het implantaat volgt een fase van 2 tot 6 maanden waarin het implantaat vastgroeit in de kaak. Gedurende deze periode mag het implantaat niet worden belast; dit doet u door niet te stevig te kauwen op de plaats waar het implantaat is geplaatst.

Enkele weken na de ingreep komt u bij ons terug om de wondgenezing te laten controleren.

Nadat het implantaat goed is vastgegroeid in het kaakbot, plaatst de tandarts op de implantaten de kroon of brug.

NAZORG, MONDHYGIENE EN CONTROLE NA 1 JAAR

Eén dag na het plaatsen van de implantaten moet u beginnen met poetsen. Het is belangrijk de implantaat constructie dagelijks goed schoon te maken.

Plak en tandsteen op de implantaten en op de kroon of brug kunnen een ontsteking veroorzaken van het mondslijmvlies en het tandvlees rondom de implantaten.

Die ontstekingen kunnen weer leiden tot verlies van bot rondom de implantaten en daarmee verlies van het implantaat zelf. Om dit te voorkomen zijn een goede voorlichting en instructie over het reinigen van de implantaten, de mond en de kroon of brug een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling. De kaakchirurg of onze mondhygiëniste zullen u deze uitleg geven.

In het kader hiervan is het dan ook van belang dat u één jaar na het plaatsen van de implantaten bij ons terug komt voor controle en onderzoek van de geplaatste implantaten. Er zal dan een röntgenfoto worden gemaakt om de ingroei van het implantaat in het bot te beoordelen.

Deze controles zijn belangrijk omdat bij ongewenste ontwikkelingen tijdig kan worden ingegrepen.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN IMPLANTATEN VOOR KROON- EN BRUGWERK ?

Het eerste consult, onderzoek en röntgenfoto vallen onder de basisverzekering, maar gaan ten koste van uw eigen risico.

Implantaten die geplaatst worden voor de vervanging van een of meerdere tanden worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten komt u waarschijnlijk voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking. Dit kunt u in uw verzekeringspolis nakijken.

Voorafgaande aan de behandeling ontvangt u van ons een uitgebreide offerte.

De tandarts zal u separaat een rekening sturen voor de kosten van het kroon- en brugwerk. Deze zijn niet bij de kosten voor de implantatie inbegrepen.

Geef een reactie